Input:

Avtorski honorarji - obračun, REK, knjiženje

13.1.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7.1 Avtorski honorarji - obračun, REK, knjiženje

Anica Žgajnar

  • > 1. Avtorski honorarji

Avtorski honorar se izplačuje za avtorska dela. Katero delo, ki ga posameznik opravi, šteje med avtorska dela, ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Splošne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati delo, da ga lahko uvrščamo med avtorsko delo:

  • Stvaritev: Delo mora biti plod človekove ustvarjalne dejavnosti.

  • Ustvarjalnost: Pri delu gre za ustvarjanje na področju znanosti, književnosti ali umetnosti.

  • Duhovnost: V delu se izražajo misli, čustva in občutki.

  • Individualnost: Delo pomeni novost ali pa vsaj izvirnost.

  • Izraženost: Avtorsko delo mora biti izraženo v neki konkretni obliki (npr. pesem na papirju).

Avtorski honorar lahko izvira iz:

  • Odvisnega razmerja.

  • Prenosa premoženjskih pravic.

DDV

Od avtorskega honorarja se plačuje dohodnina, DDV pa le v primeru, če je posameznik tudi zavezanec za DDV. Od 1.1.2013 se od avtorskih honorarjev iz odvisnega razmerja plačujejo tudi prispevki delodajalca po stopnji 8,85 % od bruto vrednosti honorarja. To pomeni, da se bodo stroški naročnika avtorskega dela povečali za 8,85 %. Plačilo prispevkov pa se prejemnikom honorarjev ne šteje v zavarovalno osnovo, saj prispevek krije le obvezno zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

V kolikor je posameznik zavezanec za DDV, se mora ravnati po določbah Zakona o davku na dodano vrednost. V skladu s tem zakonom so avtorski honorarji storitev, za katero mora davčni zavezanec za DDV izdajati račune in obračunavati DDV po ustrezni stopnji.


Tabela 1: Pregled načinov obračuna avtorskih honorarjev

Avtorski honorarji

 

Normirani odhodki

 

Osebna olajšava

 

Davčna osnova

 

Davčna stopnja

 

Prispevek PIZ - delodajalec

 

Prispevek PIZ - prejemnik doh.

 

Prispevke za zdravstvo

 

Poškodbe pri delu

 

Oznaka dohodka (iREK)

 

Člen ZDoh-2

 

Šifra dohodka

 

Oznak REK obrazca

 

AH iz odvisnega razmerja

 

10%

 

 

90%

 

25%

 

8,85%

 

15,50%

 

6,36%

 

0,53%

 

1230

 

38. člen

 

2504

 

2

 

AH iz prenosa oz. odstopa PP (avtor)

 

10%

 

 

90%

 

25%

 

 

 

 

 

4200

 

78. člen

 

1750

 

2

 

AH iz prenosa oz. odstopa PP (neavtor)

 

0%

 

 

100%

 

25%

 

 

 

 

 

4200

 

78. člen

 

1751

 

2

 

1a) Avtorski honorar iz odvisnega razmerja

Za dohodke iz zaposlitve je značilno, da izhajajo iz odvisnega razmerja. Odvisno pogodbeno razmerje je delovno razmerje, pa tudi vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na čas trajanja. Za to avtorsko delo prejme oseba plačilo za opravljeno delo ali storitev na podlagi pogodbe, ki ni pogodba o zaposlitvi, ampak je avtorska pogodba.

Pri obračunu avtorskega honorarja iz odvisnega razmerja se upoštevajo 10 % normirani odhodki, dohodnina po stopnji 25 % pa se obračuna od 90 % osnove. Od izplačil avtorskih honorarjev, ki so izvedena po 1.1.2013, se obračunajo tudi prispevki delodajalca za primer poškodb pri delu ali poklicnih bolezni po stopnji 8,85 % od bruto vrednosti honorarja.

Za vsa izplačala avtorskih honorarjev od 1.1.2014 se bo dodatno obračunaval prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 % in sicer osebam, ki so prejemniki avtorskih honorarjev in niso zavarovane na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali na drugih podlagah.

Prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca in delojemalca ne bo potrebno obračunati od dohodkov tujcev iz EU, ki bodo izplačevalcu z obrazcem A1 dokazali, da so socialno zavarovani v drugi državi EU.

Prispevek po ZZVZZ

S 1. februarjem 2014 pa bo uveden tudi nov prispevka za zdravstveno zavarovanje v breme prejemnika dohodka. Plačeval se bo po stopnji 6,36 % od vsakega bruto izplačanega avtorskega honorarja. V breme izplačevalca pa se bo od 1.2.2014 plačeval prispevek za poškodbe pri delu po


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih