Input:

Mnenje glede razporejanja srednjih medicinskih sester po 38. členu ZZDej-K in uporaba 14. člena ZSPJS – odgovor

5.8.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa številka 0100-601/2019/3 navajamo v celoti:

»Prejeli smo vaše zaprosilo, iz katerega izhaja, da menite, da mnenje Ministrstva za zdravje ni v skladu z določbo 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS) ter da se plačni razred delovnega mesta ne more zniževati, pač pa se lahko zniža le osnovna plača javnega uslužbenca, in sicer za en ali dva plačna razreda. Prilagate tudi primer ter prosite za potrditev, ali ste ravnali pravilno.

Glede premeščanja zaposlenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K, vam v okviru pristojnosti ministrstva za sistem plač v javnem sektorju posredujemo naslednje mnenje:

Uvodoma pojasnjujemo, da določba 14. člena ZSPJS, ki določa, da javnemu uslužbencu, ki opravlja delo na delovnem mestu (VII/1 ali višjega tarifnega razreda) z nižjo izobrazbo od zahtevane, pripada osnovna plača za en ali dva plačna razreda zmanjša osnovna plača (odvisno od dopolnjenih let delovne dobe), ne predstavlja pravne podlage za razporejanje javnih uslužbencev na delovna mesta, za katera ne izpolnjujejo pogoja ustrezne stopnje izobrazbe. ZSPJS kot zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določa le pravila za določanje, obračunavanje in izplačevanje plač, torej konkretno pravilo za določitev plače v primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z nižjo izobrazbe od zahtevane in ne posega v področno zakonodajo, ki določa pravila glede izpolnjevanja pogojev (tudi izobrazbenih) za zasedbo delovnih mest.

Čeprav je 19. člen ZSPJS umeščen v poglavje V. z naslovom Napredovanje, pa v primeru tega člena ne gre za pravila o napredovanju, ampak za pravilo določitve plače ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv, kot je naslovljen tudi sam člen.  ZSPJS namreč v prvem odstavku 19. člena določa, da se ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če bi bil javni uslužbenec zaradi


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih