Input:

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021

4.6.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa 0100-299/2021/1 navajamo v celoti:

"Spoštovani,

 

v Uradnem listu RS, št. 88/2021, so bili dne 3. 6. 2021 objavljeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljevanju: Dogovor):

  1. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  2. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  3. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
  4. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
  5. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  6. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
  7. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila v zvezi z ureditvijo povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 v navedenih aneksih:

 

1.Izplačilni dan

 

Dogovor v 10. točki določa zamik izplačila plače, in sicer se dan izplačila plače pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu. Pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC (praviloma so to državni organi, kot jih opredeljuje 6. člen Zakona o javnih uslužbencih), se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. Vsebinsko identično določilo glede izplačilnega dneva plače vsebuje tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji določa izplačilni dan do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji pa določa dan izplačila plače, nadomestil plač, povračil stroškov in drugih prejemkov najpozneje 10. dan v mesecu.

 

Sprememba izplačilnega dne, ki je določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se prvič uporabi pri izplačilu plače za mesec maj 2021 v mesecu juniju 2021.

 

V kolektivnih pogodbah, ki imajo določen dan izplačila plače do 10. ali do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Sloveniji in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi), izplačilni dan ostaja nespremenjen.

 

Z zamikom izplačilnega dneva se je pri proračunskih uporabnikih želelo odpraviti administrativne ovire, povezane z obračunom plač in nadomestil plač ter razbremeniti službe za obračun plač v dneh neposredno pred izplačilnim dnem. Prav tako je bil namen zagotoviti, da se plače obračunavajo tekoče in da odražajo dejansko prisotnost oziroma odsotnost javnega uslužbenca v preteklem mesecu brez kasnejših poračunov plače. Če lahko proračunski uporabnik zagotovi tekoče izplačilo plače za pretekli mesec brez kasnejših poračunov plače tudi prej, lahko plačo izplača tudi prej, saj vse kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev določajo datum izplačila plače, kot najkasnejši datum izplačila plače, kar pomeni, da je plačo dopustno izplačati tudi pred tem datumom.

 

Pri tem pa želimo opozoriti, da se ne glede na datum izplačila plače, ki je določen v posamezni kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev, regres za letni dopust za leto 2021 izplača 4. junija 2021.

 

 

2.Regres za prehrano med


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih