Input:

Postopnost pridobivanja pravice do izplačila plače in premeščanja

19.8.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa z dne 11.7.2019 in 19.8.2019 navajamo v celoti:

»Postopnost pridobivanja pravice do izplačila plače zaradi dne 3. decembra 2018 sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam in določitev plače ob premestitvi javnega uslužbenca na drugo delovno mesto (uporaba prvega odstavka 19. in prvega odstavka 20. člena ZSPJS) in napredovanju v naziv - PRIMERI – dopolnitev v točki b) v 2. primeru v točki b (19.8.2019)

a) SPLOŠNO:

Pri določitvi plače javnega uslužbenca, ki se premesti oziroma sklene novo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto v obdobju postopnega pridobivanja pravice do izplačila višje plače zaradi povišanj uvrstitev delovnih mest in nazivov v aktih (aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in drugi splošni akti s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede na podlagi ZSPJS), s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 80/18) na podlagi sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov je treba upoštevati naslednje:

1) delovnim mestom in nazivom so se s 8. 12. 2019 povišale uvrstitve v plačni razred, pri čemer pa pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov javni uslužbenci niso pridobili takoj z dnevom uveljavitve teh novih aktov, temveč bodo to pravico pridobili postopno v treh obrokih (opomba 1) (s tremi datumi pravice do izplačila), in sicer:

- prvi plačni razred povišanja javni uslužbenci pridobijo 1. 1. 2019,

- drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019,

- morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa pridobijo 1. 9. 2020.

2) pri premeščanju na drugo delovno mesto se pri določitvi plače upoštevajo pravila prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 20. člena ZSPJS – odvisno od tarifnega razreda delovnega mesta

3) pri napredovanju v višji plačni razred s 1.4.2019 je treba upoštevati zamik izplačila plače iz naslova napredovanj na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS na 1.12.2019 (enako določa prvi odstavek 8. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19))

4) pri napredovanju v višji naziv s 1.11.2019 je treba upoštevati zamik izplačila plače iz naslova napredovanj na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS na 1.12.2019 in prvi odstavek 12. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive * (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19) na podlagi katerega uradnik napreduje v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

* Zamik izplačila plače iz naslova napredovanja v naziv oziroma višji naziv je treba upoštevati tudi pri področnih pravilnikih o napredovanju v nazive, ki imajo


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih