Input:

Zaprosilo glede postopka premestitev na podlagi 38. člena ZZdej-K – odgovor

5.8.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa številka 0100-595/2019/2 navajamo v celoti:

 

»Prejeli smo vaše zaprosilo, v katerem prosite za pojasnila na vprašanja povezana s postopkom premeščanja srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 46/17, v nadaljevanju: ZZDej–K), na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.

 

Ministrstvo za javno upravo lahko v okviru svojih pristojnosti posreduje le pojasnila glede izvajanja predpisov, ni pa pristojno za razlago določb zakonov ali kolektivnih pogodb. Ob tem poudarjamo, da so navedena pojasnila lahko v pomoč strokovni službi in delodajalcu, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev na podlagi zakona, podzakonskega akta ali kolektivne pogodbe, še vedno pa je odločanje v konkretnem primeru v pristojnosti delodajalca.

1) Glede vašega vprašanja, ali pri javnih uslužbenkah, ki so že dosegle maksimalno število napredovanj na delovnem mestu Srednja medicinska sestra in so hkrati presegle izhodiščni plačni razred delovnega mesta Diplomirana medicinska sestra, upoštevate prvi odstavek 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS) in 14. člen ZSPJS, vam pojasnjujemo naslednje:

 

V primeru premeščanja zaposlenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K je po mnenju Ministrstva za javno upravo treba uporabiti tudi 14. člena ZSPJS. Slednji določa, da javnemu uslužbencu, ki opravlja delo na delovnem mestu (VII/1 ali višjega tarifnega razreda) z nižjo izobrazbo od zahtevane, pripada osnovna plača, ki je za en ali dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem javni uslužbenec opravlja delo (odvisno od dopolnjenih let delovne dobe). Ta člen ne predstavlja pravne podlage za razporejanje javnih uslužbencev na delovna mesta, za katera ne izpolnjujejo pogoja ustrezne stopnje izobrazbe. ZSPJS kot zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določa le pravila za določanje,

 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih